• Футбол на маса - Джаги - Bulgarian T...
    0 reviews

  • [BUL]
    Футболът на маса се развива като спорт вече и в България. От 2005-та година тя е членка на Международната федерация по футбол на маса (ITSF). Официални състезания за международния Спортен календар у нас се провеждат от 2006-та.

    [ENG]
    Table football is being developed as a sport in Bulgaria and since 2005 The Bulgarian Table soccer Federation has been a member of the International Table Football Federation (ITSF). Official competitions for the International Sports Calendar in Bulgaria have been held since 2006.