• Aréna Ružomberok
    0 reviews

  • Arena Ružomberok je nefajčiarsky biliardový salón na Slovensku, ktorý ponúka okrem profesionálneho biliardu aj ďalšie služby v podobe profesionálneho stolného futbalu, elektronických šípok, miešaných drinkov, TV športových prenosov a samostatnej fajčiarskej miestnosti so skvelým dizajnom.

    Arena Ružomberok is a non-smoking billiard salon in Slovakia, which offers besides professional billiards also other services in the form of professional table football, electronic darts, mixed drinks, TV sports and a separate smoking room with a great design.