• Klub studenata Istre "Mate Balota"
    0 recenzii

  • Klub studenata Istre "Mate Balota" je organizacija čiji je cilj okupljanje studenta radi prenošenja tradicije solidarnosti i promoviranja istarske kulture.

  • GALERIE FOTO