• WKFS - Warszawski Klub Futbolu Stołow...
  1 review

 • [ENG]

  Warsaw Table Football Club brings together table football fans - a popular bar game, commonly known as "table soccer" or "foosball".

  WKFS's primary goal is to popularize foosball. We want to change the common approach in our country that foosball is just for fun. In our opinion, this discipline is nothing less than other sports, such as billiards or darts, which for years have their organizational structures in Poland. The fact that the international table soccer federation (ITSF), a group of 56 countries from all over the world, strives to recognize table soccer as Olympic discipline. Warsaw Table Football Club, being a founding member of the Polish Football Association, is also a member of the ITSF.

  Interest in foosball in Poland is growing, more and more people, younger and older, participate in table football tournaments organized throughout the country by lovers of this sport. Thanks to the close cooperation of regional football clubs, we are moving forward and we are aiming for ever more ambitious goals.

  Members
  President: Remigiusz Fleszar (remek81@gmail.com)
  Vice President / Secretary: Tomasz Poboży (tpobozy@wp.pl)
  Treasurer: Aleksandra Kownacka (aleksandrakownacka@wp.pl)
  Marketing: Maria Strzeżek (firma.mariastrzezek@hotmail.com) tel. 503 589 969

  [PL]

  General Information
  Warszawski Klub Futbolu Stołowego zrzesza miłośników stołowej piłki nożnej – popularnej gry barowej, znanej powszechnie jako „piłkarzyki”.

  Nadrzędnym celem WKFS jest popularyzacja futbolu stołowego. Chcemy zmienić powszechne w naszym kraju podejście, że piłkarzyki to tylko zabawa. W naszym przekonaniu jest to dyscyplina niczym nie ustępująca innym grom, takim jak np. bilard czy dart, które od lat maja swoje struktury organizacyjne w Polsce. O popularności piłkarzyków na świecie świadczy fakt, że międzynarodowa organizacja ITSF (International Table Soccer Federation), zrzeszająca już 56 państw z całego świata, dąży do uznania futbolu stołowego dyscypliną olimpijską. Warszawski Klub Futbolu Stołowego, będąc członkiem-założycielem Polskiego Związku Futbolu Stołowego, jest równocześnie członkiem ITSF.

  Zainteresowanie futbolem stołowym w Polsce jest coraz większe, coraz więcej ludzi, młodszych i starszych, uczestniczy w turniejach piłkarzykowych organizowanych w całym kraju przez miłośników tego sportu. Dzięki ścisłej współpracy regionalnych klubów piłkarzykowych idziemy naprzód i stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele.

  Members
  Prezes: Remigiusz Fleszar (remek81@gmail.com)
  Wiceprezes/Sekretarz: Tomasz Poboży (tpobozy@wp.pl)
  Skarbnik: Aleksandra Kownacka (aleksandrakownacka@wp.pl)
  Marketing: Maria Strzeżek (firma.mariastrzezek@hotmail.com) tel. 503 589 969